06 - 19 55 59 56

Privacybeleid

Op deze pagina lees je meer over het gebruik en de verwerking van je persoonsgegevens. Wij slaan jouw persoonlijke en medische gegevens digitaal op, zodat we goede zorg kunnen verlenen. We slaan deze gegevens op, omdat je bij ons onder zorg bent en ons deze informatie verstrekt.

  Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

  • Verloskundigenpraktijk Reeuwijk bewaart jouw gegevens alleen voor specifieke doeleinden. Deze doeleinden zijn: zorgverlening, beheer en beleid, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
  • Verloskundigenpraktijk Reeuwijk verwerkt jouw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Verloskundigenpraktijk Reeuwijk bewaart jouw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.
  • Verloskundigenpraktijk Reeuwijk is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens, deze worden nooit zomaar aan derden verschaft.

  Op de praktijk hebben wij een gezellige wand met geboortekaartjes. Leuk als je ook een geboortekaartje van jouw zoon of dochter toestuurt, zodat we deze er bij kunnen hangen!

  Het is goed om te weten dat dit kaartje en je gegevens hierop zichtbaar zijn voor bezoekers van de praktijk.

  Mocht je bezwaar hebben tegen het ophangen van het kaartje, dan willen we je vragen geen kaartje op te sturen óf de gegevens onherkenbaar te maken.

   Als het toch nodig is om vanwege de zorgverlening jouw gegevens aan derden te verstrekken, zullen we hier jouw toestemming voor vragen.

   Binnen ons Verloskundig Samenwerkingsverband InZwang wisselen wij, na het krijgen van jouw mondelinge toestemming, gemakkelijk via ons online dossier gegevens met elkaar uit. Dit gebeurt veilig en betrouwbaar met zorgverleners, zoals een gynaecoloog, kraamverzorgende of consultatiebureau.

   • Verloskundigenpraktijk Reeuwijk informeert jou over je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens bijvoorbeeld dat je altijd het recht hebt om te weten of en welke persoonsgegevens we verwerken. Deze mag je altijd inzien/opvragen en indien gewenst wijzigen.
   • Verloskundigenpraktijk Reeuwijk is zich er van bewust dat je kunt vragen je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
   • Verloskundigenpraktijk Reeuwijk is verplicht je op de hoogte te stellen als er iets mis is gegaan met het gebruik van je persoonsgegevens.