Bevalling

Voorbereiding

De bevalling is voor de meeste zwangeren het spannendste gedeelte van de zwangerschap. Omdat je vooraf niet weet hoe je bevalling zal gaan verlopen, is het lastig je hierop voor te bereiden. Verloskundigenpraktijk Reeuwijk helpt je hierbij door het onderwerp tijdens de zwangerschap al enkele keren te bespreken, en je te helpen een bevalplan te maken wat op jouw wensen is afgestemd.

Daarnaast zijn er verschillende zwangerschapscursussen in de omgeving, die je kunnen helpen om je goed voor te bereiden op de bavalling. Je verloskundige kan je helpen in het maken van de keuzes, vraag haar gerust om tips.

Zorg tijdens de bevalling

Tijdens jouw bevalling zorgt de verloskundige voor een deskundige, kwalitatieve en zorgzame begeleiding, waarbij zoveel mogelijk de rust bewaakt wordt en je wensen worden nagestreefd.

Verloskundigenpraktijk Reeuwijk begeleidt, binnen de medisch verantwoorde kaders, alle soorten bevallingen, of dat nu gaat om een thuisbevalling of een ziekenhuisbevalling. De verloskundige begeleidt baringen op bed, staand, gehurkt, op handen en knieƫn, op de kruk en uiteraard onder water. In principe zijn alle baringshoudingen mogelijk.

Als het anders loopt

Mocht er tijdens je bevalling een complicatie optreden, dan zal de verloskundige zorgen voor een “warme”overdracht aan het ziekenhuis. Dit betekent dat zij altijd (tenzij een spoedeisende situatie zich voordoet) meegaat naar het ziekenhuis om mondeling over te dragen. Als je dit wenst, kan je verloskundige ook aanwezig blijven bij de bevalling voor ondersteuning.

Meld je aan bij onze praktijk